Elektromontáže

Kompletní dodávka trafostanice TS4.

Trafostanice TS4, rozvody kNN a kVN, rozvaděče v hale H4

Kompletní dodávka a montáž trafostanice TS4 pro napájení nově zařizované haly H4, a to v areálu Continental Automotive Czech Republic s.r.o., závod Brandýs n.L., Průmyslová 1851, 250 01 Brandýs n.L. V rámci realizace byla řešena i přípojka VN na hladině 22kV, přípojka NN na hladině 0,4kV a opětná zeď obstupující nově zbudovanou trafostanici TS4.

 

Realizované projekty