Stavební a elektro práce

Přípojka k VN a montáž trafostanice ELI.

TS ELI – přípojka k VN.

Stavební práce spočívající v pokládce kabelu VN pro účely zabezpečení dostatečného příkonu pro napájení staveniště Mezinárodního laserového centra ELI – Beamlines (zařízení využívající nejnovější generaci laserových technologií s následnou realizací řady projektů základního a aplikovaného výzkumu). Dodávka a montáž trafostanice ELI.

 

Realizované projekty