Projekce

Elmoz Czech, s.r.o. se zaměřuje především na projekci venkovních a kabelových elektrických a energetických vedení a zařízení v napěťové hladině 0,4 až 400kV.

Projekční oddělení je vedeno autorizovanou osobou v oboru “technologická zařízení staveb”. Autorizace byla udělena Českou komorou autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě.

 

Provádíme komplexní služby v oblasti projekčních prací, včetně kompletní realizace díla “na klíč”. Sdělte nám Vaši představu a zbytek nechte na nás.

Našich služeb využívají energetické společnosti, firmy, města, obce i soukromé osoby.

 

Vyhotovíme projektovou dokumentaci ve všech stupních, např. pro územní rozhodnutí, stavební povolení a pro provádění stavby. Veškerá projektová dokumentace je vytvářena v aktuálních verzích programu Microstation.

 

 

Projektujeme:

 • veřejné osvětlení (města, obce, dálnic, silnice I.třídy, …)
 • osvětlení (průmyslové areály, výrobní či skladovací haly, …)
 • průmyslové instalace Vašeho objektu či areálu
 • fotovoltaické elektrárny FVE
 • přípojky nízkého napětí (rodinné domy, podniky, průmyslové areály, …)
 • přípojky vysokého napětí (podniky, průmyslové areály, …)
 • odběratelská či distribuční trafostanice (zděná, stožárová, kiosková, …)
 • distribuční sítě NN, VN, VVN
 • rozvodny VN, VVN
 • přenosové sítě VVN
 

Našich služeb využívají energetické společnosti, firmy, města, obce i soukromé osoby.

Využijte našich zkušeností a těšte se z optimálního technického řešení, které navrhneme, případně zhodnotíme a zoptimalizujeme to Vaše. Obraťte se na profesionály, obraťte se na nás.

 

 • zpracování projektové dokumentace dle stavebního zákona včetně majetkoprávního a veřejnoprávního projednání
 • zajištění územního rozhodnutí    
 • zajištění stavebního povolení
 • výběrové řízení na dodavatele stavby
 • autorský dozor
 • technický dozor investora
 • dokumentace skutečného provedení stavby
 • zajištění kolaudace stavby
 • vklady věcných břemen do Katastru nemovitostí
 

Při realizaci “na klíč” provedeme kompletní projektovou dokumentaci s legislativním projednáním, veškeré geodetické práce, realizaci a následné legislativní ukončení. Po předání dokončeného díla Vám zajistíme kompletní servis elektrického zařízení včetně záručních a pozáručních oprav.