Revize

revize elektrických zařízení a elektroinstalací

Provádíme kompletní revize elektrických zařízení bez omezení. Disponujeme týmem zkušených revizních techniků s dlouholetou praxí v oboru. Naši revizní technici Vám provedou výchozí či periodickou revizi jakéhokoliv elektrického zařízení, hromosvodu, elektrospotřebiče či ručního elektrického nářadí a vydají revizní zprávu. Revidujeme elektrická zařízení bez omezení napětí ve všech prostorách, včetně prostor s nebezpečím výbuchu hořlavých par a plynů.

 

Naši revizní technici využívají kvalitních měřících přístrojů od renomovaných výrobců a tyto přístroje procházejí pravidelnými kontrolami a kalibrací.

 

Revidujeme veškeré elektroinstalace rodinných domů, firemních a průmyslových areálů a budov, výrobních hal, obchodů, hotelů, škol, školek, skladů, … Provedeme revizi elektro veřejného osvětlení, trafostanice, přípojky nízkého i vysokého napětí, průmyslové instalace, čerpací stanice pohonných hmot, distribučního vrchního i kabelového vedení a přenosového vedení.

 

Pravidelnou a správně provedenou revizí elektrického zařízení předcházíte možným úrazům a škodám na zdraví a na majetku a vyvarujete se komplikacím v případě plnění škodné události pojišťovnou.

 

České státní normy (ČSN) stanovují pravidelné lhůty revizí elektrických zařízení a elektrických spotřebičů. Je v zájmu všech uživatelů, ať už jsou jimi firmy, OSVČ nebo fyzické osoba, aby tyto lhůty dodržovaly. Pravidelnou a správně provedenou revizí elektrického zařízení předcházíte možným úrazům a škodám na zdraví a na majetku a vyvarujete se komplikacím v případě plnění škodné události pojišťovnou.