Servis a opravy elektrických zařízení

Provádíme komplexní služby v oblasti servisu a oprav elektrických zařízení. Sdělte nám Vaši představu a zbytek nechte na nás. Elmoz Czech, s.r.o. se zaměřuje především na servisní práce venkovních a kabelových elektrických a energetických vedení a zařízení v napěťové hladině 0,4 až 400kV. Provedeme analýzu potřeb spravovaného zařízení, návrh ročního plánu oprav a investic, návrh dlouhodobého plánu oprav a investic.

 

Zabezpečíme bezporuchový provoz elektrického zařízení, pravidelné prohlídky, revize, čištění, seřizování, výměny a měření. Vyžaduje-li to zákazník a charakter elektrického zařízení, nabízíme servisní služby 24 hodin denně, 365 dní v roce.

 

Našich služeb využívají energetické společnosti, firmy, města, obce i soukromé osoby. Využijte našich zkušeností a těšte se z optimálního provozu Vašeho elektrického zařízení, které při převzetí do naší správy zhodnotíme, bude-li nutné, navrhneme jeho úpravu a po odsouhlasení zákazníkem zoptimalizujeme.

 
 

Servisujeme a opravujeme:

 • veřejné osvětlení (města, obce, dálnice, silnice I.třídy, …)
 • osvětlení (průmyslové areály, výrobní či skladovací haly, …)
 • průmyslové instalace Vašeho objektu či areálu (rozvody, rozvaděče, …)
 • fotovoltaické elektrárny FVE
 • přípojky nízkého napětí (rodinné domy, podniky, průmyslové areály, …)
 • záložní zdroje elektrické energie (dieselagregáty, UPS)
 • přípojky vysokého napětí
 • odběratelská či distribuční trafostanice (zděná, stožárová, kiosková, …)
 • distribuční sítě NN, VN, VVN
 • rozvodny VN, VVN
 • přenosové sítě VVN

 

Problematikou elektrických a energetických zařízení se zabýváme již od roku 1994. Zařízení projektujeme, montujeme a revidujeme. Díky tomu jsme schopni nabídnout servisní elektropráce včetně oprav na nejvyšší úrovni.