Průmyslové instalace

Provádíme kompletní elektroinstalační práce při výstavbě průmyslových objektů a budov, výrobních či skladovacích hal. Vypracujeme projekt, provedeme montáž, revizi a následný servis včetně oprav a periodických revizí elektro.

Ve spolupráci se silnými partnery nabízíme komplexní řešení a provázanost s ostatními technologiemi (vzduchotechnika, vytápění, …) tak, aby výsledkem byla moderní stavba nazývaná “inteligentní budova”.

 

Chcete, aby Vaše instalace a připojená elektrická zařízení pracovala spolehlivě, jak mají a Vy jste se mohli plně věnovat svému podnikání? Je součástí haly i trafostanice s kabelovým nebo vrchním vedením vysokého či nízkého napětí? Obraťte se na nás a nechte starosti spojené s elektrickými zařízeními na nás.

 

 

Zaměřujeme se na:

  • projekci, montáže, revize, servis a opravy vnitřní i venkovní elektroinstalace
  • rozvaděče NN a VN
  • záložní zdroje (diesel agregáty, UPS, …) 
  • veřejné osvětlení po budovách i na samostatných osvětlovacích stožárech
  • úsporný provoz a inteligentní řízení osvětlení
  • výjezd v případě poruchy (trafostanice, kabelového vedení, veřejné osvětlení, osvětlení haly, připojení výrobního stroje, zásuvky, …)