Práce pod napětím PPN

Provádíme práce PPN (elektromontážní práce pod napětím) do 1000V.

Disponujeme speciálním izolovaný nářadím, izolovanými koši na montážních plošinách, potřebným vybavením a vlastním know-how. Používáme zařízení, která jsme si pro tyto účely navrhly zcela sami na základě našich dlouholetých zkušeností.

Provádíme:

  • přepojování přípojek 
  • demontáž vrchních přípojek 
  • nové přípojky z vrchního holého i izolovaného vedení
  • úpravy a rozšíření technologií v pojistkových (přípojkových) skříních (SS100, SS200, …)
  • úpravy a rozšíření technologií v rozpojovacích skříních
  • úpravy a rozšíření technologií v průmyslových instalacích bez omezení provozu