Prodej elektro

Zaměřujeme se na dodávky veškerého elektroinstalační materiálu pro distribuční sítě, přípojky NN a VN, trafostanice, ocelové konstrukce, betonové sloupy a příhradové stožáry včetně vysokonapěťových a nízkonapěťových rozvaděčů do 35kV.

 

Základní sortiment:

 • silové kabely AYKY, CYKY, AY, 22-AXEKVCEY…
 • vodiče AES, systém nadzemního vedení PAS s vodičem SAX-W, lana AlFe
 • transformátory 22/0,4kV
 • stožárové a kioskové trafostanice
 • rozvaděče VN a NN
 • pojistky VN a NN
 • ochranné trubky
 • pojistkové skříně
 • elektroměrové a staveništní rozvaděče
 • jističe
 • měřící transformátory