Zemní protlaky

Provádíme zemní protlaky zařízením GRUNDOMAT. Různé půdní podmínky si vyžadují různé nástroje pro protlačení. Naše nástroje Grundomat jsou schopné svou práci vykonat v jakémkoli druhu půdy a to až do zemní třídy čtyři. Před realizací díla provedeme prohlídku staveniště a navrhneme nejvhodnější technologii pro provedení práce. Díky nástrojům Grundomat klademe velký důraz na přesnost a spolehlivost.

 

Nástroj Grundomat:

GRUNDOMAT je pneumatické zařízení na horizontální protlaky. Pohyblivá hlavice se sekáčem narušuje okolní zeminu, kterou potom pěchuje okolo sebe. Tímto způsobem postupuje průměrnou rychlostí 10 m/hod. Současně za sebou okamžitě vtahuje ochranné trubky z plastu podle typu zeminy do délky až 30 m.