Věcná břemena

Provádíme kompletní administraci vkladů věcných břemen.

 

Administraci vkladů provádíme i pro společnost ČEZ Distribuce, a.s. Předmět, rozsah, vznik a uzavření věcného břemene probíhá na základě podmínek stanovených v Metodice Zřizování věcných břemen společnosti ČEZ Distribuce, a.s.

 

Věcné břemeno a ČEZ distribuce, a.s.
 

Provádíme:

  • projednání věcných břemen v rámci projektové dokumentace i mimo ni
  • uzavírání smluv o smlouvách budoucích (SoSB)
  • kompletní geodetické práce
  • vyhotovení geometrického plánu
  • uzavírání konečných smluv o zřízení věcného břemene (SoVB)
  • vklad do katastru nemovitostí
  • výplatu náhrad za věcné břemeno

Společnost ČEZ Distribuce, a.s. využívá v těchto případech zplnomocněné partnery, kteří zajišťují kompletní administraci vkladů věcných břemen. Tímto partnerem je i společnost Elmoz Czech, s.r.o.