Měřící kabelový vůz

Poskytujeme profesionální služby v lokalizaci kabelových poruch vedení nízkého a vysokého napětí.

 

Provádíme:

  • trasování podzemního vedení elektrických kabelů (pod napětím i bez napětí) včetně zjištění hloubky uložení.
  • zkoušky zvýšeným napětím pro kabely 22 a 35 kV. Doba vyhledávání místa poruchy může být zkrácena zaměřením impulzním předměřovačem.
  • sestavení protokolu o zkoušce.
  • vyhledání plášťové poruchy na kabelech vysokého napětí.
  • Užívané metody: krokové napětí, rázový generátor, snímací mikrofon.
  • Vybavení vozu: zařízením od německé firmy SEBA KMT (zahrnuje generátor vysokého napětí, rázový generátor a reflektograf).