Svoz odpadů

Zajistíme Vám dle požadavků SBĚR – ODVOZ – LIKVIDACI recyklovatelných a dále využitelných odpadů (tj. bioodpadů, objemných komunálních odpadů a stavebních a demoličních odpadů). Přijímané odpady jsou následně recyklovány a dále využívány, čímž napomáháme šetřit životní prostředí.

 

Zajistíme Vám:

  • přeprava kontejneru (na místo určení a odvoz)
  • přistavení kontejneru od naložení na počkání
  • pronájem kontejnerů na různé druhy odpadů (bioodpad, objemný komunální odpad, stavební a demoliční odpady)
  • dlouhodobé pronájmy s pravidelnými vývozy nebo vývozy na telefonické objednání
  • odvoz a zneškodnění odpadu (sběrný dvůr, kompostárna, recyklační plocha)

 

Scania G410 CB6X6HHZ
  • Typ nástavby: HNK – EverLift 20T-530 (4×4 hydraulický kontejnerový nosič)
  • Typ HNJ: Fassi F235A.2.26 E-Dynamic (hydraulický nakládací jeřáb)

Velkoobjemové kontejnery o objemu 7 m3 a 15 m3

 

BIOOLOGICKY ROZLOŽITELNÝ ODPAD

V souvislosti s novelou zákona o odpadech č. 229/2014 Sb. účinné od 1. 1. 2015 nabízíme službu přistavení velkoobjemového kontejneru na bioodpad (7 m3 a 15 m3) od občanů a obce a jeho pravidelného odvozu do příslušné kompostárny.

 

Velkoobjemový kontejner je určen pro sběr org. materiálu, kterým je: tráva, listí, drny, piliny, zbytky rostlin, kořeny, listy zeleniny, květiny, zemina z květináčů, štěpkovaný nebo nastříhaný odpad z řezu keřů a stromů, zbytky ovoce, zeleniny, kuchyňský odpad rostlinného původu, spadané ovoce prokládané trávou a řezem z keřů nebo zeminou.

 

Nepatří sem: zbytky jídel, oleje, odpad z kuchyně živočišného původu, maso, kosti, uhynulá zvířata, biologicky nerozložitelné a jiné odpady.

Bližší informace Vám rádi poskytneme na tel.: 773 031 199 nebo nám napište.