Recyklace asfaltových odpadů

Provozujeme recyklační plochu asfaltových odpadů. Přijímané odpady jsou dále zpracovávány (drceny a tříděny). Nadrcený a vytříděný produkt je nabízen k prodeji jako asfaltový recyklát (certifikované stavební výrobky vyhovující kvalitativním parametrům dle platných norem).

Provoz zařízení určený ke sběru a využívání asfaltových odpadů je provozován na základě souhlasu uděleného Krajským úřadem Středočeského kraje.

 

Do zařízení přijímáme pouze asfaltové směsi (bez dehtu).

Nabízíme:

  • příjem asfaltových odpadů k recyklaci
  • prodej certifikovaných recyklátů
  • přeprava kontejneru (na místo určení)
  • krátkodobý i dlouhodobý pronájem kontejnerů
  • odvoz odpadu (recyklační plocha)
 

Scania G410 CB6X6HHZ
  • Typ nástavby: HNK – EverLift 20T-530 (4×4 hydraulický kontejnerový nosič)
  • Typ HNJ: Fassi F235A.2.26 E-Dynamic (hydraulický nakládací jeřáb)

Velkoobjemové kontejnery o objemu 7 m3 a 15 m3.

 

Pro případnou spolupráci uzavíráme objednávky nebo smlouvy. V případě neuzavřené objednávky ani smlouvy je nutná platba v hotovosti.